baş_banner

Hususy çap edilen gapdal Gusset kofe haltasy

Iň ýokary hilli kofe noýbasy üçin göz ýaşardyjy Gusset halta

Ölçegi: 250G

Reňk: Custöriteleşdirilen

MOQ: 10,000 PCS / DIZayn / SIZE


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Adaty kofe gaplamak üçin ilkinji saýlaw hökmünde gusset haltalary gaty ygtybarly we tygşytly.Kofe haltalary pudagynda iň köp ýaýran stil. Side Gusset haltalary durnuklylygy ýokarlandyrmagyň we gaplamalaryňyzy tapawutlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.Olaryň eplenen we ýelimlenen düýbleri halta gaplamanyňyzyň möhürlenmegini we üýtgemezligini üpjün edýär.

Meýletinlik
Örän gowy.Saýlawlar çäklidir, ýöne degas klapan we gala zolagyny öz içine alýar.

Elýeterlilik
Tolgundyryjy!Iň elýeterli adaty çap edilen halta hökmünde bu halta dürli materiallary we dürli ululyklary ulanýar.

Potensialy doldurmak
Geň galdyryjy!Gusset haltalarymyzy doldurmak gaty aňsat, esasanam gaty çeýe materiallary ulananyňyzda.

Durnuklaň
Gowy.Materialyň saýlanmagyna baglylykda (has galyň material egilmäge has çydamly), sumka dik durmak üçin birneme kyn bolup biler.Bu elbetde mümkin, ýöne birneme ussatlyk talap edip biler.

Şeýle-de bolsa, gapdal gusset sumkasy halta we tekiz aşaky halta ýaly däl.Torbany açmagy we täzeden ýapmagy aňsatlaşdyrýan fermuar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Onda ahyrky ulanyjy nädip gapdal gusset sumkasyny aňsatlyk bilen açyp biler?

Adatça, ulanyjylara sumkany açmagy aňsatlaşdyrýan gapset sumkasynyň ýokarsyna we aşagyna göz ýaşardyjy düwme goşarys.

Çalt harytlar barada jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý Senagat taýdan peýdalanmak: Kofe noýbasy, nahar, gury iýmit we ş.m.
Çap etmek: Agyrlyk çap etmek Omörite sargyt: Kabul et
Aýratynlyk: Päsgelçilik Ölçegi: 250G, ýöriteleşdirilen kabul ediň
Logotip we dizaýn: Custöriteleşdirilen kabul ediň Material gurluş: MOPP / VMPET / PE, özleşdirilenleri kabul ediň
Möhürlemek we tutmak: Atylylyk möhüri, fermuar, asma deşik Mysal: Kabul et

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: aýda 10,000,000 bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri: PE plastik halta + adaty ýük daşama kartony
Port: Ningbo
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 30000 > 30000
Est.Wagt (günler) 25-30 Gepleşik geçirmek

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa

Kategoriýa

Kofe gaplaýyş sumkasy

Material

Iýmit derejesindäki material gurluşy
MOPP / VMPET / PE, PET / AL / PE ýa-da özleşdirilen

Potensialy doldurmak

125g / 150g / 250g / 500g / 1000g ýa-da özleşdirilen

Aksesuar

Fermuar / galaýy galstuk / klapan / asma deşik / ýyrtyk kesiji / Matt ýa-da ýalpyldawuk we ş.m.

Elýeterli gutarmalar

Pantone çap etmek, CMYK çap etmek, metal panton çap etmek, menek ýalpyldawuk / Matt lak, gödek mat lak, atlas lak, gyzgyn folga, nokat UV, içerki çap, nagyş, deboss, dokma kagyzy.

Ulanylyşy

Kofe, nahar, süýji, poroşok, içgi güýji, hoz, guradylan iýmit, şeker, hoşboý ys, çörek, çaý, ösümlik, öý haýwanlary we ş.m.

Aýratynlyk

* 10 reňkde OEM adaty çap bar
* Howa, çyglylyk we deşme garşy ajaýyp päsgelçilik
* Ulanylýan folga we syýa ekologiýa taýdan arassa we iýmit derejesidir
* Giň, gaýtadan ulanylýan, akylly tekjäni görkezmek, premium çap etmegiň hili

  • Öňki:
  • Indiki: